25-vjeçari i për.dh.unon gruan, burri i pret or.ganin gj.enital, por nuk mjafton me kaq

Një burrë teksa kthehej në shtëpi ka kapur gruan e tij teksa përdh.u.nohej në banesë nga një 25-vjeçar.  Menjëherë e ka që.lluar në kokë dhe më pas i ka prerë or.ganin gjen.ital me një thi.kë.

Pas ske.nës së kryer, bashkëshorti është vetë-dorëzuar në polici, ku dhe ka rrëfyer çdo gjë mbi ngjarjen.

Ai është arr.estuar nga policia ukrainase, ndërsa përdh.u.nuesi momentalisht ndodhet në spital, ku dhe pritet të kryejë një operacion mjaft të gjatë, për të parë nëse mund t’i ringjitet or.gani i tij gj.e.nital, por më pas do t’i duhet të shkojë në b.u.rg.