Ah i shkreti, donte të takonte djalin… sh erri mes krushqve në Dibër paska pasur një motiv të t.rishtë

Paska qenë e tr.ishtë motivi i k.onfliktit v erbal mes dy familjeve në Dibër që përfundoi në një p ërl eshje fizike.

Ngjarja e pa z akontë ka ndodhur në shëtitoren e Peshkopisë mes dy grupeve nga tre persona, të cilët dyshohet se kanë pasur marrëdhënie krushqie.

Familjarë të afërt të një çifti, të cilët kanë pasur mosmarrëveshje mes tyre, nuk kanë lejuar babanë të takojë djalin e tij.

A i ka pyetur se përse nuk e lejojnë të takojë të birin, ndërsa më pas ka nisur dhe k onflikti i dh unshëm mes tyre.