Kontakto

ShkodraNews është e interesuar të dëgjojë denoncimet dhe historitë tuaja. Nëse keni diçka që dëshironi ta ndani ose diskutoni me ne, na kontaktoni:

Email: [email protected]

 

PRIVACY POLICY