E fr.ikshme ajo që po ndodh në Lezhë, po rre.zikohen seriozisht disa banesaDisa banesa janë në re.zik në Lezjës pasi vatra e zj.arrit në masivin pyjor në fshatin Manati në Lezhë vazhdon të avancojë.F.lakët po ju afrohen gjithnjë e më shume zonës së banuar pranë rrugës nacionale Lezhë-Milot, duke vënë në rr.ezik banesat.Ndërkohë në terren ndodhen forcat zj.arrfikëse dhe punonjësit e  shërbimit pyjor të cilët po punojnë për vënien nën kontroll të flakëve të zj.arrit.