Fëmijët me prindër të divorcuar gënjejnë më shpesh, por arsyeja që kanë ju d.rithëron zemrën

Fëmijët e prindërve të divorcuar janë dy herë më shumë të prirë që të gënjejnë. Kete tregon nje studim i kryer se fundmi.

“Fëmijët e prindërve të divorcuar kanë treguar që sjellja manipuluese, ndaj së cilës kanë qenë të ekspozuar, konsiderohet mënyrë e dëshiruar që të arrijnë qëllimin e tyre. Gënjimin e kanë konsideruar si mënyrë legjitime për realizimin e qëllimit dhe gjithashtu kanë konsideruar që e meritojnë ‘shpërblimin’ apo ndonjë formë kompensimi për angazhimin e tyre”, theksojnë autorët e studimit.

Ata nënvizojnë që fëmijët e martesave të prishura nuk janë krenuar me sjelljen e tyre, por ajo është sinjal i ndjenjave të tjera.

“Fëmijët kanë konsideruar që një pjesë i ka kontribuar divorci i prindërve të tyre dhe për atë shkak janë ndier fajtorë. Gënjimi u ka mundësuar që të ‘futen’ në botën në të cilën nuk kanë probleme”, shtojnë autorët e studimit.