Furtunë nga Arben Ahmetaj, shkarkohen 13 inspektorë të institucionit të rëndësishëm

Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka bere nje levizje furtune ne institucionin e varesise qe ka. Në një takim me drejtorite rajonale te sigurimeve shoqerore, ka shkarkuar 13 inspektore te kontributeve ne drejtorite rajonale dhe nje kryetar dege.

“Kemi vendosur objektiva te matshem performance per cdo inspektor. Cdo muaj do te largohen nga puna inspektoret me performancen me te ulet. Zinxhiri i pergjegjesisd nga drejtoret rajonale deri tek inspektoret ne terren. ISSh duhet te kthehet ne nje institucion qe arketon te ardhura ne favor te buxhetit te shtetit. Rritja e performances, do zbatojme metodologji te re pune. Nderlidhje online me sistemin e tatimeve per kontributet”, është shprehur ministri i financave.