Harrojeni paralojën, kënaqësia e femrave gjendet në këtë pikë. Dhurojini gruas orga*ma të çmendura

“Tani e tutje harrojeni paralojën, çelësi i kënaqësisë se.ks.uale te femrat gjendet në trurin e tyre!” – konstatojnë shkencëtarët e Universitetit të Otavës.

Nëpërmjet një studimi të madh ata kanë intervistuar femrat të cilat kanë vështirësi në arritjen e orgaz.mës dhe kanë zbuluar që tek ato nuk ndikon as zgjatja e paralojës, as madhësia e org.anit gje.nital të mashkullit, madje as teknika, por fokusimi i tyre dhe relaksimi gjatë se.ksit.

Veç kësaj, shkencëtarët kanë konstatuar që stimulimi i mendimeve ero.tike tek femrat e bën më të lehtë kulmin seks.ual, kështu që më shumë fokusohen në mendimet mbi sek.sin, lexojnë literaturë erot.ike apo imagjinojnë sken.arë se.ksi.

Aftësia e përqendrimit në vetë aktin e sek. sit dhe ndjenjat fizike, si edhe relaksimi i tillë që gjatë marrëdhënies sek suale të mos mendojnë fare për brengat dhe telashet e përditshme, janë qenësore për orga.zmën femërore.

“Sipas një rregulli, femrat këtë aftësi e përmirësojnë nga viti në vit, andaj ato më në moshë shumë më lehtë arrijnë orga.zmën sesa femrat më të reja”, thotë autori i studimit Paska de Suter.