Kini kujdes! Nëse ju vjen ky mesazh në WhatsApp, fshijeni menjëherë, ose do keni probleme

Kujdes! Nëse ju vjen një mesazh, i cili ju thoshe mund të përdorni ngjyra të reja për WhatsApp- in duhet ta injoroni sepse është virus.

Lajmi jepet nga i100, hakerët janë duke dërguar mesazhe të cilat duken sikur janë nga WhatsApp.com, por në fakt janë nga шһатѕарр.com, një faqe e cila është hapur nga hakerat.

Madje edhe Google u ka bërë thirrje përdoruesve që të mos e hapin limkun. ta ndryshoni aplikacionin dhe ta bëni me ngjyrën tuaj të preferuar. Por në fakt kjo nuk sjell ngjyra të reja por vetëm viruse që në disa raste dëmtojnë edhe telefonin.