Kjo analizë po ç.mend njerëzit, ju tregon se kur do v.disni me saktësi të f.rikshme

A do donit ta dinit edhe ju se kur e keni fundin?

Tashme, e meson vetem me një analizë gj aku mund të parashikojë nëse do të v disni brenda 10 viteve të ardhshme, dhe shifra e frikshme e saktësisë është 83%.

Një ekip shkencëtarësh në Holandë zbuluan se duke u bërë matje 14 substancave metabolike në gj ak, ata mund të parashikojnë nëse një person mund të v desë apo jo në 10 vitet e ardhshme.

Të dhënat janë shumë të rëndësishme për të manovruar kujdesin që duhet të ketë një pacient, e për të vendosur nëse ia vlen apo jo të bëhet një operim.