Kjo ishte gruaja që refuzoi dashurinë e Enver Hoxhës, ajo që pësoi do ju rr.ëqethë mishin

Shkrimtari Ylljet Aliçka ka treguar në librin e tij momentin e t m errshëm të e k zekutimit të 22 burrave dhe q gruaje nga regjimi k omunist i Enver Hoxhës.

Shkrimtari rrëfen në libër se 22 burrat nuk ndenjën në rresht për një përballë, siç e kërkonte rregullorja, por u bënë rreth, duke e mbrojtur me trupat e tyre atë grua, i vetmi faj i të cilës kishte qenë refuzimi i dashurisë së diktatorit Hoxha.

“Ndonëse e shpëtuan nga b reshëria e p lumbave, q ëlloi që ashtu të lidhur me një tel të përbashkët me të gjithë të p u shkatuarit, këta e tërhoqën pas vetes, për së gj alli, në g ropën e përbashkët, hapur paraprakisht nga ata vetë”, thuhet në roman.