Klement Balili merr g.oditjen e fortë sot, gjykata vendos fatin e tij

Gjykata e Apelit të K.r.imeve të Rënda dha sot vendimin per dënimin me 10 vite burg te Klement Balilin.

Balili ishte gjetur fajtor për akuzën e “t rafikimit të lëndëve n arkotike në bashkëpunim” dhe dënohej për këtë 14 vjet b urg, për akuzën e “pjesëmarrjes në grupin e strukturuar k riminal” 2.6 vjet b urg, për “refuzim për deklarim, mosdeklarim, fshehje ose deklarim i rr emë i pasurive i nëpunësve civilë” me 6 muaj b urg dhe për “pastrim të parave” më 5 vjet b urgim.

Në bashkim të të gjitha d ënimeve, ai u dënua me 15 vjet burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar Balili përfitoi ulje të 1/3 së dënimit, duke u dënuar përfundimisht me 10 vjet.