Lajme të këqija nga Euro dhe Dollari, çfarë po ndodh me këmbimin valutor?!

Çfarë po ndodh me Euron dhe Dollarin në Shqipëri?

Sipas Bankës së Shqipërisë, Euro ka rënë në nivele që nuk njiheshin prej vitesh, duke humbur pikë të shumta ndaj lekut.

Gjithashtu edhe Dollari ka njohur rënie të madhe.

Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit.

Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.

Pa cenuar regjimin e njëkursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregunvalutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuarnga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen oseuljen e rezervës valutore.