Mjekët shqiptarë në alarm, rriten v.dekjet nga kjo simptomë e panjohur më parë

Rriten  v.dekjet nga infarktet dhe simptomat e panjohura

Në vitin 2019, numri i v.dekjeve të regjistruara në Shqipëri është 21.937, duke shënuar një rritje prej 133 v.dekje më shumë se në vitin paraardhës (ose 0,6 %). Sipas gjinisë, 11.781 është numri i v.dekjeve të raportuara për meshkuj (1,0 % më shumë se në vitin 2018) dhe 10.156 v.dekje të raportuara për femra (0,2 % më shumë se në 2018). Niveli bruto i v.dekshmërisë për vitin 2019 është 768,6 v.dekje për 100 mijë banorë përkundrejt 760,6 që ishte në vitin 2018. Referuar shkaqeve të v.dekjeve, peshën më të madhe e zënë v.dekjet nga “shkaqet natyrale” 94,1 %, ndjekur nga “Aksidentet” me 2,4 %.

Në vitin 2019, v.dekjet nga grup-sëmundja “Aparati i qarkullimit të gjakut” zënë 53,4 % të v.dekjeve gjithsej. Ky grup sëmundjesh vazhdon të jetë shkaku kryesor i v.dekjeve, me një nivel v.dekshmërie 410,0 për 100 mijë banorë dhe krahasuar me vitin paraardhës ka një rritje prej 0,9 %.

Brenda grup-sëmundjes të “Aparatit të qarkullimit të gjakut” përqindjen më të lartë e zë v.dekshmëria nga “sëmundjet kronike të zemrës” me 29,4 %, “sëmundjeve të enëve të trurit” me 28,9 % dhe “sëmundjet ishemike të zemrës” me 23,9 %.

V.dekjet nga grup sëmundja “simptoma, shenja dhe sëmundje të papërcaktuara mirë”, shënon një rritje prej 2,2 %, krahasuar me vitin 2018.

Në këtë grup, 72,4 % të rasteve e zënë v.dekjet mbi moshën 70 vjeç dhe shkaku specifik i v.dekjes “v.dekje nga pleqëria” zë 96,8 % të v.dekjeve në këtë grup. V.dekjet nga grup-sëmundja “Tumore” zënë 16,3 % të v.dekjeve gjithsej, duke u renditur si grupi i tretë kryesor referuar numrit të v.dekjeve të shkaktuara (nga sëmundjet)./Monitor