O Zot sa e rëndë/ Përqindje sho.kuese e bebeve në Shqipëri rr.ezikojnë të lindin me probleme, ja arsyeja11 në 100 fëmijë që lindin sot në Shqipëri rrezikojnë të kenë kufizime fizike dhe mendore, ndërsa në vitin 2010 ky probalitet ishte 23 në 100 fëmijë.Ky është një përfundim në të cilin del Banka Botërore përmes një studimi. Sipas saj edhe përgatitja arsimore e fëmijëve është rritur nga 11.6 vjet një dekadë më parë, në 12.9 vjet në 2020-n.Ndër 174 vende të botës Shqipëria renditet me 0.63 pikë, nga 0.54 që ishte ky indeks në vitin 2010.