Parlamenti Italian, raport bo.m.bë për Shqipërinë: Ma.fi.a e saj ndër më të rre.zikshmet, dr.og.a…

Ministrja e Brendshme italiane Luciana Lamorgese ka prezantuar sot në Dhomën e Deputetëve në Parlamentin Italian raportin me të dhënat e gjashtëmujorit të parë të vitit 2019 mbi situatën kr.im.inale në Itali.

Dhe në këtë raport të fundit të autoriteteve italiane grupet kr.imi.nale shqiptare konfirmohen ndër më aktivet ndër organizatat kr.imi.nale të huaja e Shqipëria identifikohet si vend tranziti i he.roi.nës nga Azia Qëndrore e Afganistani drejt tregut të Europës Perëndimore.

RTV Ora Neës ka siguruar ekskluzivisht këtë raport të fundit të Ministrisë së Brendshme italiane ku që në hyrje të tij në kapitullin mbi aktivitetin e organizatave të huaja thuhet se; “Kr.im.i i organizuar shqiptar konfirmohet si ndër më aktivët në Itali e mbështetet nga grupet kr.imi.nale të ngjashme shqiptarësh aktivë në Holandë, Belgjikë,Austri, Britani e Madhe, Gjermani e Spanjë. Këto grupe kontaktojnë drejtpërdrejtë me referentët e tyre në Shqipëri në mënyrë të veçantë në aktivitete kr.im.inale komplekse.”

Sipas raportit të Ministrisë së Brendshme italiane, kr.im.i i organizuar shqiptar në Itali është shtrirë pothuajse në të gjithë territorin kombëtar e me përqendrim më të madh në Veri ne rajonin e Puglias në jug.

Kr.imi.naliteti shqiptar merret me tra.fi.kun e dr.og.ës, emigracioni klandestin, pr.ost.itucion. Në raport evidentohet se aftësia e shqiptarëve në tra.fikun e dr.og.ës i ka dhënë atyre një rol të rëndësishëm në raport me organizatat e tjera kr.im.inale, aq sa përfaqësojnë për disa grupe ma.fi.oze italiane një kanal të privilegjuar për furnizimin me dr.og.ë, falë dhe lidhjeve të gjera e rrjetit që zotërojnë në bashkëpunim me shqiptarë të tjerë në Amerikën e Jugut, në Holandë, Spanjë, Turqi e Angli.

Format e kri.mi.nalitetit shqiptar shfaqen në mënyrë individuale ose në bashkëpunim për kri.m.e specifike, ndërsa format kr.im.inale të organizuar janë të struktuara në kohë e shpesh në lidhje familjare mes tyre.

Autoritetet italiane nënvizojnë se grupet kri.mi.nale shqiptare kanë një aftësi të veçantë për të bashkëpunuar me grupe kr.im.inale të tjera të huaja, por dhe me grupet autoktone italiane.

Shembull është operacioni “Mondo in mezzo” në Romë i cili shkatërroi një grup kr.im.inal shqiptar që kontrollonte tr.af.ikun e dr.og.ë në zona të caktuar të kryeqytetit italian si dhe disa sipërmarje tregtare.

Duhet evidentuar, thuhet në këtë raport se “Shqipëria është një vend prodhues i marijuanës e një vend tranzi i h.er.oinës së ardhur nga Azia Qëndrore e Afghanistani për tregun e Europës Qëndrore (e ashtuquajtura rruga ballkanike)./Oranews