Pse amerikanët i vendosin emra njerëzish uraganëve? Dikur femrat…

E keni vene re besojme se ne SHBA, u raganeve u vihen emra njerezish.

Me i fundit u quajt Dorian, ai qe g oditi ishujt Bahamas.

Ishte s t uhi e kategorisë së rr ezikshme 5 dhe la pas dëme k a trastrofike dhe 5 v i ktima.

Organizata Meteorologjike Botërore e pagëzon me një emër të kuptueshëm dhe të shkurtër një s tuhi të f uqishme e cila mund të jetë v d ekjeprurëse për t’u mbajtur mend, por emri gjithashtu u lehtëson punën metereologëve që ndjekin dhe studiojnë këto s tuhi.

Emërtimi i s tuhive ka nisur që në vitin 1953 dhe deri në vitin 1978, ato pagëzoheshin vetëm me emra grash sipas një rendi alfabetik.