REKORD i zi, e tme.rrshme ajo që raportohet nga Italia e shqiptarëve, o Zot sa ta vd.ekurNë Italia shifrat janë sh.okuese. Është rritur numri i humbjeve në jetë dhe rasteve të reja.  Ministria e Shëndetësisë, ka raportuar 217 vdekje, krahasuar me 205 një ditë më parë.Sot u regjistrua një rekord in.feksioneve me kor.onavir.us. Në orët e fundit janë konfirmuar 26,831 (përkundër 24,991 të mërkurën).