Rrjedh përfundimisht Edi Rama (video)

Çmenduria, apo rrjedhja, siç thuhet në gjuhën e popullit, ka disa shkallë. Në të kaluarën, në spitalet e të marrëve, kasifikimi i tyre bëhej me kate.
Në çmendinën e Elbasanit përshembull, në katin e parë vendoseshin më pak të çmendurit, në të dytin, ata që ishin çmendur pak më shumë, e kështu me rradhë, deri në katin e pestë.

Po të ishte çmendur Edi Rama, në atë kohë, nuk do ta pranonin në asnjë kat, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, sepse e ka kaluar çdo limit të marrëzisë. Nuk ka kat, ta mbajë rrjedhjen e Edi Ramës.

Për t’u bindur, ndiqni videon e mëposhtme: