Sa e shpifur, ky ushqim që hamë mban një i.nfeksion të t.merrshëm

Edhe pse mund ta keni te veshtire ta lexoni, duhet ta dini.

S.pirometri Erinaceieuropaei shkakton një in.feksion të njohur si s.p.arganosis, të cilat mund të gjenden shpesh në qentë dhe macet, dhe mund të rritet deri në 1.5 metra gjatësi.

Ajo, gjithashtu, mund të gjendet në mishin e derrit.

Megjithatë, vetëm një specie shirit mund ta infektojë trurin e njeriut, e infiltrohet përmes sistemit nervor. Shiriti Solium mund të pengojnë muskujt e derrave dhe t’i infektojë ato.

Sipas ekspertëve, kushtet s.kandaloze në të cilën derrat rriten shkaktojnë një gjë të tillë.