Shifrat sho.kuese/ Pirja e ko.ka.inës, renditja tro.nditëse e Shqipërisë, marrim ‘medalje’E tme.rrshme se sa po konsumohet ko.kaina ën Shqipëri. Zyra e Kombeve të Bashkaura, për dro.gë.n dhe kr.im.in, e rendisin Shqipërinë në vendin e tretë me 2.5% të përdoruesve të ko.ka.inës ose që së paku kanë e provuar një herë në jetën e tyre,  pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar.Të dhënat e fundit për Shqipërinë, janë të vitit 2014, ndërsa për SHBA dhe Mbretërinë e Bashkuar, rezultojnë të jenë të vitit 2017. Këto të dhëna janë përfshirë në raportin vjetor të vitit 2019, që kjo zyra ka publikuar për përdorimin e dr.og.ës.Pavarësisht se të dhënat janë të pa azhornuara prej disa vitesh, përdorimi i dro.gr.ave të forta, ku përfshihet edhe ko.ka.ina, duket se është një fenomen që po njeh përhapje në Shqipëri.

Dhe gjithnjë e më shumë ka konsumatorë.