Tr.onditet Shqipëria/ E tme.rrshme ajo që po ndodh, shumë të vd.ekur dhe të infek.tuarSh.okues ka qenë përditësimi i sotëm i Ministrisë së Shëndetësië.6 vi.ktima dhe 311 të infektuar janë regjistruar gjatë 24 orëve në Shqipëri