Urgjente/ SHBA nxjerr b.ombën: Do hetojmë zyrtarët e zgjedhur tani, telefonat dhe paratë e prokurorëve do jenë…

Struktura e posacme anti k orrupsion dhe anti k rim i organizuar është një insitucion i ri kushtetues, detyra e të cilit është të hetojë dhe të ndjekë p enalisht k orrupsionin, k rimin e organizuar si dhe k rimet e k ryera nga zyrtarë të nivelit të lartë.

spak

Po pse nevojitet SPAK?

Në sistemin e vjetër gjyqësor, zyrtarët e nivelit të lartë të k orruptuar dhe b osët e k rimit të organizuar ishin të “paprekshëm” sepse gjyqtarët dhe prokuroret e k orruptuar ose të k ërcënuar nuk i nxirrnin përpara drejtësisë. Cmimin e paguante gjithë vendi.

Po si e korrigjon këtë problem SPAKU-u?

Do të jetë një organ i pavarur, jo i politizuar, i cili do të hetojë dhe ndjekë p enalisht “të paprekshmit” e Shqipërisë. Këtu përfshihen zyrtarë të tanishëm dhe ish zyrtarë të lartë.

Anëtarët e SPAK do duhet të kalojnë vetingun dhe zgjidhen nga KLP, jo nga politikanë apo zyrtarë të k orruptuar.

Prokurorët e posacëm do ti nënshtrohen monitorimit të vazhdueshëm të financave dhe telefonave të tyre për të parandaluar k orruptimin apo k anosjen e tyre.

“Në videon e kaluar, mësuat mbi Gjykatën Kushtetuese. Këtë javë, do të flasim për Strukturën e Posaçme Anti-K orrupsion dhe Anti-K rim i Organizuar, ose shkurt SPAK. Pse nevojitet SPAK dhe si do t’i ndjekë p enalisht ky institucion rastet e k orrupsionit në nivelet më të larta? Mësoni se si SPAK do të jetë një organ i pavarur, jo i politizuar, i cili do të hetojë dhe ndjekë p enalisht “të paprekshmit” e Shqipërisë, duke përfshirë zyrtarë të tanishëm dhe ish-zyrtarë të lartë”, thekson ambasada e SHBA ne postimin e saj në FB.