V.de.kjet nga ko.ronavir.usi, bilanc i zi për Greqinë, rritet numri i vik.timave

Greqia ka shënuar një numër shumë të vogël rastesh të reja në 24 orët e fundit por janë regjistruar 4 të vd.ek.ur. Që nga fillimi i epidemisë janë regjistruar gjithsej 179 vd.ek.je.

Numri i përgjithshëm i rasteve është 2.918, nga të cilat 55.1% janë burra.  Mosha mesatare e pacientëve që kanë v.d.ekur është 76 vjeç, ndërsa numri i pacientëve të trajtuar nga intubacioni është 12. Ndërkohë numri i rasteve gjithsej është 2918.