Vetëm 4 orë kohë! Shkollat në Lezhë marrin vendimin ek.strem: I pl.asin topin prindërveDuke filluar nga dita e hënë fëmijët në Lezhë nuk do të pranohen në shkollë nëse nuk kanë me vete kartelën e vaksinimit ose vërtetimin konsultor që janë vaksinuar.Absurdi qëndron në faktin që njoftimi për nxënësit është bërë ditën e sotme nga shkollat, ndërsa prindërit kanë vetëm 4 orë kohë nesër për të marrë vërtetimin. Kjo pasi nesër është e shtunë dhe puna në konsultore është me orar të reduktuar dhe të dielën e kanë pushim.Kjo rre.zikon që fëmijët të mbeten pa shkollë.